Flyers

Tiếng Anh Cambridge Flyers là  mức độ cao nhất của bộ ba tiếng Anh Cambridge: kiểm tra Tiếng Anh Thiếu Nhi. Khi các em có trong tay giấy chứng nhận Flyers, thì có  nghĩa đã đạt đến một mức độ mà sẽ cho phép các em nhắm mục đích đến tiếng Anh Cambridge: Key hoặc tiếng Anh Cambridge: sơ bộ - kỳ thi dẫn đến các chứng chỉ quốc tế công nhận cho các mục đích công việc và học tập.

Tiếng Anh Cambridge Flyers được thiết lập tại cấp A2 trên khung chung châu âu  (CEFR) . A2 là trình độ tiếng Anh cần thiết để:
- Hiểu văn bản đơn giản tiếng Anh
- Giao tiếp trong các tình huống quen thuộc
- Hiểu các thông báo và hướng dẫn ngắn nói đơn giản.
Nó cho thấy rằng một đứa trẻ có thể giao tiếp ở một mức độ cơ bản trong tiếng Anh.
Ví dụ, ở cấp độ A2, bạn có thể mong đợi :
- Hiểu và sử dụng các cụm từ cơ bản và các biểu thức
- Tự giới thiệu và trả lời các câu hỏi cơ bản về thông tin cá nhân của họ
- Tương tác với người nói tiếng Anh, người nói chậm và rõ ràng
- Viết ngắn, ghi chú đơn giản.

Cơ cấu đề thi:

Paper

Content

Marks
(% of total)

Listening
(about 25 minutes)

5 parts/25 questions

a maximum of five shields

Reading & Writing
(40 minutes)

7 parts/50 questions

a maximum of five shields

Speaking
(7–9 minutes)

4 parts

a maximum of five shields

 

Nghe: Có sẵn như là một bài kiểm tra trên giấy.

Movers nghe thử nghiệm có bốn phần. Mỗi phần bắt đầu với một hoặc hai ví dụ. Các thí sinh sẽ nghe hai lần.

Phần 1:

Gồm 5 câu hỏi

Một bức tranh lớn, trong đó cho thấy những người làm những việc khác nhau. Ở trên và dưới hình ảnh, có một số tên. Các em lắng nghe cẩn thận cuộc trò chuyện giữa một người lớn và một đứa trẻ và vẽ một đường từ mỗi tên người đến hình người tương ứng trong bức tranh lớn.

Phần 2:

Gồm 5 câu hỏi

Một đoạn hội thoại có một số từ bị mất (khoảng trống). Các em lắng nghe đoạn hội thoại rồi ghi chép, viết từ còn thiếu vào khoảng trống.

Phần 3:

Gồm 5 câu hỏi

Có hai bộ hình ảnh. Các em phải lắng nghe một cuộc trò chuyện giữa hai người và chọn câu trả lời chính xác từ hình ảnh trên bên phải để vào những hình ảnh có tên bên trái.

Phần 4:

Gồm 5 câu hỏi

Năm cuộc hội thoại ngắn. Có một câu hỏi và ba hình ảnh cho mỗi cuộc trò chuyện. Các em phải lắng nghe và chon hình ảnh cho câu trả lời đúng và đánh dấu vào hộp dưới nó

Phần 5:

Gồm 5 câu hỏi

Một bức tranh lớn. Các em phải lắng nghe một cách cẩn thận một cuộc hội thoại  giữa 2 người về màu sắc các hình ảnh trong bức tranh. Các em sẽ phải  tìm và tô đúng màu.
Đọc Và Viết Có sẵn như là một bài kiểm tra trên giấy
Đọc & Viết có bảy phần. Mỗi phần bắt đầu với một hoặc hai ví dụ . Đối với tất cả các phần của bài kiểm tra Đọc Và Viết, thí sinh phải trả lời một cách chính xác.

Phần 1:

Gồm 10 câu hỏi

Mười lăm từ và mười định nghĩa (các câu mô tả, giải thích mười mười lăm từ). Các em phải  viết từ chính xác bên cạnh mỗi định nghĩa.

Phần 2:

Gồm 7 câu hỏi

Một bức tranh lớn và bảy câu về hình ảnh. Một số các câu mô tả hình ảnh một cách chính xác và một số thì không.Nếu câu là sự thật, con của bạn đã viết "có" sau khi nó.Nếu câu là không đúng sự thật, con của bạn đã viết "không".

Phần 3:

Gồm 5 câu hỏi

Một cuộc hội thoại ngắn giữa hai người. Mọi người nói đầu tiên được in trên giấy câu hỏi, với những khoảng trống cho câu trả lời của người thứ hai. Đối với mỗi khoảng trống, các em phải chọn câu trả lời chính xác từ một danh sách (A-H).

Phần 4:

Gồm 6 câu hỏi

Một đoạn văn với một số từ bị mất (khoảng trống) trong nó.Bên cạnh đoạn văn có một số hình ảnh và từ đi kèm. Các em phải chọn từ trong hộp và sao chép nó. Đối với câu hỏi cuối cùng, các em phải chọn tựa đề hay nhất cho đoạn văn từ một số câu gợi ý.

Phần 5:

Gồm 7 câu hỏi

Một câu chuyện hoàn chỉnh, và bảy câu về câu chuyện. Mỗi câu có một khoảng trống mà các em phải hoàn thành bằng cách sử dụng một, hai, ba hoặc bốn từ.

Phần 6:

Gồm 10 câu hỏi

Một đoạn văn với một số từ bị mất (khoảng trống). Tại các khoảng trống sẽ đánh số thứ tự, mỗi số tương ứng 3 câu trả lời ở phía dưới. Các em phải chọn câu trả lời chính xác và sao chép từ vào khoảng trống

Phần 7:

Gồm 5 câu hỏi

Một đoạn văn từ một lá thư hoặc nhật ký với những khoảng trống. Các em phải viết từ thiếu trong mỗi khoảng cách, nhưng không có danh sách các từ để lựa chọn
Face-to- Face  Speaking
Phần này  có bốn phần. Các em sẽ thi một mình với giám khảo, nhưng những thầy cô giáo đi kèm  sẽ giới thiệu thí sinh với  giám khảo và giải thích với các em phải làm gì
Phần 1
Các giám khảo sẽ chào đón các em và hỏi tên của họ. Giám khảo sau đó cung cấp cho các em một hình và giữ một hình tương tự nhưng có một số khác biệt. Giám khảo hỏi một số câu về hình ảnh mà họ đã giữ. Các em phải nhìn vào bức tranh và nói những điểm khác nhau.
Phần 2
Các em và các giám khảo đều có 2 hình ảnh tương tự (ví dụ, hình ảnh của hai lớp học khác nhau).Giám khảo có thông tin về một bức ảnh, và con của bạn có thông tin về bức tranh khác. Đầu tiên, người giám định hỏi những câu hỏi các em về một bức ảnh, sau đó các em đặt ra những câu hỏi tương tự về hình ảnh khác
Phần 3
Giám khảo cho thấy bức hình rồi kể một câu chuyện và nói với các em về hình ảnh đầu tiên. Các em phải kể tiếp tục câu chuyện.
Phần 4
Giám khảo hỏi con bạn một số câu hỏi về bản thân mình (ví dụ như trường học, sở thích, gia đình, sinh nhật hoặc ngày lễ).
 

Hỗ trợ trực tuyến

ho tro truc tuyen
Ms Truong
ho tro truc tuyen
Ms Van Anh
ho tro truc tuyen
Ms Ha
ho tro truc tuyen
Ms Anna
ho tro truc tuyen
Ms Ngo Yen
ho tro truc tuyen
Ms Phuong Anh
ho tro truc tuyen
Ms Warmly Pham
ho tro truc tuyen
Ms Anna II